Data Kinerja Pegawai

No Nama Nip Jabatan
Bulan
SKP Tgl Input
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 HUMAM MUJAHIDIN AR ROSYIDI, S.I.P. 199210152019031010 Analisis SDM Aparatur Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat 2020-11-23 10:37:00
12 YAN DEWANTO, S.H. 198505022020121002 Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan (C Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat 2020-11-23 10:30:45
13 ADE TRIS HIDAYAT, A.Md. 199309222020121004 Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat 2020-11-23 10:31:55